Quy trình phúc khảo bài thi THPT Quốc gia

Hoàng Dung truyenhinhnguoiduatin@gmail.com

06:22 06/07/2019

Sau khi biết điểm thi THPT Quốc gia, thí sinh nào có thắc mắc về điểm thi có thể làm đơn phúc khảo bài thi.

 

Thí sinh có 10 ngày nộp đơn phúc khảo bài thi kể từ ngày công bố điểm thi và trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý như sau:

Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo 

Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.

Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo.

Sự kiện - Quy trình phúc khảo bài thi THPT Quốc gia

Thí sinh có 10 ngày nộp đơn phúc khảo bài thi kể từ ngày công bố điểm thi.

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo. Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

Đối với bài thi trắc nghiệm, điểm chấm lại của Ban phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi bài thi trắc nghiệm chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

Bạn đang đọc bài viết Quy trình phúc khảo bài thi THPT Quốc gia tại chuyên mục Sự kiện của Truyền hình Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư truyenhinhnguoiduatin@gmail.com.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục