Bắc Từ Liêm, Hà Nội: Đề nghị thu hồi, huỷ bỏ 5 “sổ đỏ” cấp trái pháp luật

UBND TP Hà Nội chỉ đạo cấp “sổ đỏ” cho một hộ gia đình, tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục, phường Đông Ngạc và quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện việc cấp “sổ đỏ” cho một cá nhân, biến tài sản chung của nhiều người thành tài sản riêng của một người. Từ đó dẫn đến các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và những tranh chấp phát sinh.