Phở gánh - Món ăn Hà Nội “ẩn” mà không “chìm”

Phở gánh Hàng Chiếu là một gánh phở xưa lâu năm trên phố cổ. Điểm khác biệt của quán phở này so với những nơi khác là chỉ bán vào 3 giờ sáng.