Cần có biện pháp bảo vệ di tích thành Cổ Loa

Là một trong những di tích quốc gia đặc biệt ở Hà Nội nhưng thành Cổ Loa đã bị xâm phạm nghiêm trọng trong thời gian dài, do nhiều yếu tố. Quy hoạch tổng thể bảo tồn di tích đã có, nếu không có biện pháp bảo vệ cũng như khai thác hợp lý, nguy cơ “mất” thành cổ là không thể tránh khỏi.

https://media1.nguoiduatin.vn/media/quan-tri-he-thong/2020/05/12/2-bung-no-uu-dai-thang-5-02.jpg