Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Cẩn trọng với bất động sản Nhật Nam và "miếng bánh" đầu tư siêu lợi nhuận

Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo mời gọi đầu tư vào Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Cty Nhật Nam), với mức lợi nhuận lên tới 144%/24 tháng, thu hút nhiều người đổ tiền tham gia. Trong thực tế, đã có nhiều đơn vị sử dụng chiêu huy động tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng, khi vỡ trận, đã đẩy người đầu tư vào cảnh mất trắng.