Hội thảo quốc tế về “Vai trò của UNESCO trong bảo tồn Di sản”

Sáng 5/12, tại Ninh Bình, Ủy ban Quốc gia (UBQG) UNESCO Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội thảo quốc tế về “Vai trò của UBQG UNESCO trong công tác bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên vì phát triển bền vững” với sự tham gia của gần 100 đại biểu là các chuyên gia quốc tế, các đơn vị quản lý nhà nước và các Ban quản lý các Di sản, danh hiệu UNESCO tại Việt Nam.