Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đoàn kết, thống nhất ý chí chiến thắng đại dịch

Ngày 30/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động...Việt Nam nhất định chiến thắng đại dịch Covid-19.