Ngành hoa lan và những giải pháp phát triển bền vững

Sáng nay, Viện Nghiên cứu Hợp tác KHKT Châu Á Thái Bình Dương phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Hoa lan Việt Nam, Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm "Giải pháp ứng dụng KHCN trong bảo tồn, chăm sóc, nuôi trồng, kinh doanh hoa lan hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu".