Tết ấm cùng phiên chợ 0 đồng cho gần 2000 bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Với tinh thần sẻ chia, đồng cảm và mang lại một cái Tết ấm áp hơn cho các bệnh nhi, sáng ngày 19/1/2020, phiên chợ Tết 0 đồng bắt đầu diễn ra tại Bệnh viện Nhi Trung ương.