Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Bất động sản Greenland lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp tới cộng đồng

Vừa qua, chương trình Triệu trái tim hướng về miền Trung đã có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, nghệ sĩ cùng chung tay giúp đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả, ổn định đời sống sản xuất sau thiên tai, bão lũ.