Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

(Bài 4) Khuất tất tại dự án bến tàu du lịch sông Đà: Chủ tịch tỉnh Hòa Bình cần thực hiện đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ

Cho đến nay, UBND tỉnh Hòa Bình và một số cơ quan chuyên môn của tỉnh Hòa Bình chưa thực hiện các biện pháp cần thiết để xử lý những sai phạm liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất, thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho Cty Xuân Trường. Các cơ quan này đang có dấu hiệu hợp thức hóa, bao che cho sai phạm khiến người dân bức xúc, khiếu kiện kéo dài.