Hàng loạt sinh viên bị lôi kéo bán hàng rong

Sau hàng loạt phóng sự phản ánh về tình trạng chăn dắt sinh viên đi bán hàng rong, giờ các sinh viên ra sao?

Biên tập viên

Link nội dung: https://tv.nguoiduatin.vn/hang-loat-sinh-vien-bi-loi-keo-ban-hang-rong-p32.html