Lai Châu: Đảm bảo cung cầu, bình ổn thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thực hiện chỉ thị của Bộ Công Thương và công văn của UBND tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu đề nghị các Sở ngành liên quan trên địa bàn phối hợp thực hiện một số nội dung để bảo đảm cung cầu, bình ổn thị trường dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Qua đó, để đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ngày 08/11/2023, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành văn bản 2149/SCT-QLTM đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố, Công ty Điện lực tỉnh và các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai một số nội dung.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến thời tiết, dịch bệnh, đánh giá năng lực sản xuất, nguồn cung ứng các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu cho thị trường; chủ động phương án hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền phương án đảm bảo cung ứng các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu nhằm ổn định thị trường, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

8501c2df-ac81-4a2d-b789-a1fad3bc114d-1701849321.jpg

UBND các huyện, thành phố chủ động theo dõi diễn biến thị trường, cung cầu, giá cả hàng hóa trên địa bàn quản lý

Cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để lưu thông trên thị trường hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nhất là mặt hàng thịt lợn, thịt bò để phục vụ người dân trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường.

UBND các huyện, thành phố chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu, giá cả hàng hóa trên địa bàn quản lý, rà soát nguồn cung để chủ động xây dựng phương án đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá đột biến.

54c45256-7cc6-4240-bd11-acbd6b214e92-1701849321.jpg

Hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại

Trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung hàng hóa thiết yếu trên địa bàn phải kịp thời báo cáo về Sở Công Thương để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp điều tiết cung cầu ổn định thị trường.

Hỗ trợ, tạo điều kiện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa.

Đối với Công ty Điện lực Lai Châu, xây dựng phương án cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cung cấp điện cho các sự kiện chính trị - xã hội và các khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện đã được UBND tỉnh phê duyệt. Không được ngừng, giảm cung ứng điện đối với khách hàng sử dụng điện mà không có hình thức thông báo trước.

Đối với các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu như xăng dầu phải thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh xăng dầu, chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ, cung ứng xăng dầu đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. 

Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh hàng hóa tiêu dùng khác phải chủ động nắm bắt thị trường để có kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; ưu tiên dự trữ và cung ứng các mặt hàng tiêu dùng sản xuất tại Việt Nam; tích cực mở rộng phân phối hàng hóa đến các xã vùng sâu, vùng xa.

Báo cáo công tác chuẩn bị dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 về Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố để tổng hợp.

Nhóm PV

Link nội dung: https://tv.nguoiduatin.vn/lai-chau-dam-bao-cung-cau-binh-on-thi-truong-dip-cuoi-nam-va-tet-nguyen-dan-giap-thin-2024-p9905.html