Định hướng xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”

Sáng 15/12, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội thảo “Định hướng xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”"

Quý đơn vị có nhu cầu quảng cáo vui lòng liên hệ hotline 0986.836.036