Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Những chính sách lớn đảm bảo quyền của người sử dụng đất

Ngày 30/9, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với chủ đề "Những định hướng chính sách lớn về đảm bảo quyền của người sử dụng đất".

Quý đơn vị có nhu cầu quảng cáo vui lòng liên hệ hotline 0986.836.036