TP Ninh Bình: Trên chỉ đạo, dưới... bất tuân!

Dù đã ra Quyết định thi hành án theo yêu cầu của bản án nhưng Chi cục Thi hành án dân sự TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) lại không tiến hành các bước tổ chức cưỡng chế thi hành án theo quy định, tạo điều kiện cho công dân vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho việc thi hành án.

Bạn đọc đặt tạp chí Đời sống và Pháp luật dài hạn vui lòng để lại thông tin