Phòng chống tham nhũng, lãng phí nhìn từ khai trường 26 ở Lào Cai

Lào Cai giàu tài nguyên khoáng sản, điều đó ai cũng biết. Nhưng những hệ luỵ và cả những bí mật phía sau đó, thì không phải ai cũng nắm được. Môi trường bị huỷ hoại, đất đai bị xâm hại, tài nguyên khoáng sản thì thất thoát. Nếu công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí không được đẩy mạnh trong lĩnh vực này ở Lào Cai, để lợi ích nhóm bén rễ đến mức khó nhổ, các nhà quản lý của Lào Cai sẽ mất hình ảnh trong con mắt của nhân dân.

Quý đơn vị có nhu cầu quảng cáo vui lòng liên hệ Hotline 0986836036