Hà Nội nói không với “tín dụng đen”

08/07/2019 09:30

Nhằm tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, vừa qua UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 148/KH-UBND về triển khai thực hiện chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp các ngành, các cơ quan và các đơn vị trên toàn Thành phố.

 

Theo đó việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 và Kế hoạch của Thành phố về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” phải tiến hành đồng bộ, liên tục, kiên quyết.

Với những giải pháp, bước đi vững chắc, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao nhất và phải được gắn kết với các cuộc vận động, chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo... do Đảng, Nhà nước, Thành phố và đơn vị, địa phương phát động.

sequence 0100000704still004

Hà Nội nói không với “tín dụng đen”

Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết để đề ra các nội dung, biện pháp phù hợp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Chủ động nắm tình hình các đối tượng, ổ nhóm, hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố. Nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang giao dịch vay mượn, huy động, sử dụng vốn tham gia gọi vốn huy động vốn và môi giới, bao che tiếp tay cho các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

Tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, CNTT, không cho đăng tải, xóa các bài viết quảng cáo trái phép có liên quan đến “tín dụng đen”.

Nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động phòng ngừa, không tham gia vào hoạt động “tín dụng đen”; đồng thời cung cấp thông tin cho đơn vị có thẩm quyền về hoạt động của các cá nhân, ổ nhóm, đường dây tội phạm hoạt động “tín dụng đen”

Quốc Long
Bạn đang đọc bài viết "Hà Nội nói không với “tín dụng đen”" tại chuyên mục Đời sống. Hotline: 088 888 2323 - 0986 836 036

Quý đơn vị có nhu cầu quảng cáo vui lòng liên hệ hotline 0986.836.036