Hội thảo khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

15/10/2022 10:36

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị, trong đó có Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 14.

Chiều 14/10 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh diễn ra Hội thảo khoa học “Vai trò của Chi hội Luật gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch”.

Tham dự hội thảo có: Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn; Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long; đại diện lãnh đạo các đơn vị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các chuyên gia, nhà khoa học, các luật gia.

Theo PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và chủ quyền quốc gia đã được Đảng ta xác định là cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp, lâu dài; là trách nhiệm quan trọng hàng đầu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có Hội Luật gia Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm cho biết, Chi hội Luật gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là Chi hội trực thuộc Trung ương Hội và chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Chi hội có gần 100 hội viên là các cán bộ có bằng cử nhân luật đến tiến sĩ, nhiều đồng chí có học hàm Phó giáo sư, công tác trong lĩnh vực liên quan đến chính sách pháp luật của Học viện Trung tâm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị khu vực I tham gia sinh hoạt cùng Chi hội từ năm 2000 đến nay.

hoi-thao-khoa-hoc-3-1665820909.jpg
Toàn cảnh hội thảo

Trong những năm qua, các hội viên Chi hội trên các cương vị công tác tại các cơ quan tham mưu, là giảng viên tại các đơn vị chuyên ngành đã phát huy tốt vai trò Luật gia, đóng góp thiết thực hiệu quả vào thành tích chung của Học viện.

Hội thảo “Vai trò của Chi hội Luật gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” được tổ chức vào thời điểm rất có ý nghĩa, khi cả nước đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Hội thảo cũng được tổ chức trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị, trong đó có Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội Luật gia Việt Nam đang tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ “Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong công tác đối ngoại nhân dân; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức và cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền giới thiệu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ra nước ngoài, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch...”.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm cũng gợi mở một số nội dung cần tập trung trao đổi thảo luận đó là: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch;

Phân tích chỉ rõ vai trò của Chi hội Luật gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch…

Phát biểu ý kiến tại hội thảo khoa học, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long đánh giá cao sáng kiến của Chi hội Luật gia Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong việc đề xuất tổ chức hội thảo khoa học có tính thời sự về “Vai trò của Chi hội Luật gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch”.

Theo Phó Chủ tịch Trần Đức Long, đứng trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới cũng như thực trạng trong nước, Đảng, Nhà nước ta đang quyết liệt đấu tranh với hoạt động tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Các thế lực thù địch ngày càng lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quyền tự do, dân chủ của nhân dân…

Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, là cánh tay nối dài của Đảng có chức năng giám sát, phản biện chính sách pháp luật và đồng thời phải tham gia vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

“Đặt trách nhiệm như vậy là bởi Hội Luật gia Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, có tổ chức với cơ cấu chặt chẽ, có đảng đoàn trực thuộc Ban Bí thư, đảng ủy cơ quan Trung ương Hội thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; là tổ chức hội được Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ”, Phó Chủ tịch Trần Đức Long nêu.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Trần Đức Long cho biết thêm, Hội Luật gia Việt Nam có đông đảo đội ngũ hội viên với gần 75.000 hội viên ở cả 63 tỉnh thành, 52 chi hội là những người đã, đang công tác trong ngành pháp luật, có đội ngũ hội viên hùng hậu am hiểu về pháp luật; nhiều hội viên giữ chức vụ cao trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước…

Theo Điều lệ do Thủ tướng phê duyệt có 13 nhóm nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ thực hiện thường xuyên như: Xây dựng chính sách pháp luật, phản biện giám sát xã hội, tham gia giải quyết khiếu nại, tiếp công dân, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải… đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc… và gần đây nhất Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao thêm nhiệm vụ mới. Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị ngày 01/7/2022 ra đời thay thế Chỉ thị 56, Đảng ta giao thêm nhiều nhiệm vụ và khẳng định Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức nằm trong hệ thống chính trị.

chi-hoi-luat-gia-hvctri-1-1665821591.jpg

Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn phát biểu tại hội thảo khoa học

Với những nhiệm vụ được quy định, Hội có vai trò to lớn trong việc vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tất cả những nội dung trên khẳng định trách nhiệm của Luật gia, của tổ chức Hội trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Phó Chủ tịch Trần Đức Long cũng đã nêu khái quát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của Hội Luật gia Việt Nam, cụ thể: 

Một là, tích cực phê phán, đấu tranh với những tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách, pháp luật cũng như trong xây dựng đội ngũ cán bộ, không để các thế lực thù địch lợi dụng kẽ hở của pháp luật để cài cắm tư tưởng không thống nhất giữa các luật, đạo luật nhằm phá vỡ hệ thống quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

Hai là, đã phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết số 35 đó là khẩn trương thực hiện nghiêm chỉnh Quy hoạch báo chí đã được phê duyệt. Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, trong năm 2019, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã lãnh đạo chặt chẽ việc quy hoạch báo chí.

hoang-phuc-lam-1665821591.jfif

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ba là, Hội đã phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp các tổ chức đoàn thể trong cơ quan như: Cựu Chiến binh, Công đoàn, đặc biệt Đoàn thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bốn là, lãnh đạo thực hiện công tác đối ngoại nhân dân theo sự chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, các quy định của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Năm là, Hội Luật gia Việt Nam tham gia tích cực thực hiện giám sát, phản biện xã hội với mục đích vì lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Sáu là, Hội Luật gia Việt Nam quan tâm làm tốt nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân, giám sát cán bộ, đảng viên, hội viên thuộc Hội, tăng cường tuyên truyền, vận động, không để bị lợi dụng khi tham gia mạng xã hội.

Tại Hội thảo khoa học, các đại biểu đã lắng nghe các bài tham luận, các ý kiến đóng góp tâm huyết, những luận cứ khoa học thực tiễn giúp nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm, vai trò của Hội luật gia, của mỗi hội viên Chi hội Luật gia Học viện đóng góp vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua các hoạt động chuyên môn cụ thể là nghiên cứu, khoa học, giảng dạy, tuyên truyền chính sách và pháp luật; tham gia tư vấn pháp luật; giải quyết đơn thư; phản biện, góp ý chính sách pháp luật; quy chế quản lý nội bộ của Học viện...;

Đồng thời, các ý kiến cũng đã chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của Chi hội; mong muốn Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, chỉ đạo Ban Chấp hành Chi hội đổi mới hoạt động, vận động các hội viên tích cực hơn nữa phát huy thế mạnh của các luật gia am hiểu chính sách pháp luật, thực thi nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng trong bối cảnh mới hiện nay

 

Thạch Thảo

Quý đơn vị có nhu cầu quảng cáo vui lòng liên hệ hotline 0986.836.036