Lai Châu: Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp

07/12/2023 11:51

Thời gian qua, trước việc một số tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh yêu cầu công dân phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp khi tuyển dụng lao động, ngày tháng 11 năm 2023, UBND tỉnh Lai Châu có văn bản Số 4248/UBND-KSTT yêu cầu một số cơ quan chuyên trách rà soát chấn chỉnh tình trạng trên.

Qua đó, thực hiện Công văn số 81/TCTCCTTHC ngày 18/10/2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý phản ánh kiến nghị và thông tin báo chí về quy định, thủ tục hành chính có liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp; nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng, quản lý nhân sự, 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tiếp tục triển khai có hiệu quả Công văn số 2624/UBND-KSTT ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CTTTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục 2 hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

d84c2182-cf3e-4be0-9535-fedac52429a1-1701852210.jpg
Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 phù hợp với từng lĩnh vực

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 phù hợp với từng lĩnh vực, nhóm đối tượng, điều kiện của các đơn vị, địa phương nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng Phiếu lý lịch tư pháp.

Sở Tư pháp Quan tâm bố trí nguồn nhân lực, điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu của công tác lý lịch tư pháp bảo đảm theo đúng quy định pháp luật hiện hành, phù hợp yêu cầu, điều kiện thực tiễn của đơn vị.

Chủ động phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tra cứu thông tin lý lịch tư pháp theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, bảo đảm thời hạn trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đáp ứng yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

c3e7826f-e055-4b6f-b17d-851da75c6e45-1701852210.jpg
Tỉnh Lai Châu triển khai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp để cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; kịp thời đề xuất, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không cần thiết, không phù hợp, không bảo đảm tính đồng bộ, còn rườm rà, phức tạp; rút ngắn thời gian và chi phí cho người dân.

Qua đó, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC một cách nhanh chóng, thuận tiện. 

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 đến các tầng lớp Nhân dân nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng Phiếu lý lịch tư pháp.

Đề nghị các Doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, Hiệp hội Sâm, Hội Nông sản tỉnh, Hội doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Hiệp hội Du lịch, Chi hội Chè: Quán triệt đến các doanh nghiệp, thành viên của Hiệp hội nghiên cứu, thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng lao động, không yêu cầu người lao động phải nộp, cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 02 trong tuyển dụng lao động (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện.

Nhóm PV
Bạn đang đọc bài viết "Lai Châu: Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp" tại chuyên mục Đời sống. Hotline: 088 888 2323 - 0986 836 036

Quý đơn vị có nhu cầu quảng cáo vui lòng liên hệ hotline 0986.836.036