Bài 1: Đẩy mạnh phát triển sản phẩm Công nghiệp an ninh tự chủ và hiện đại

15/08/2022 18:46

Cục Công nghiệp an ninh (CNAN) với chức năng giúp Bộ Công an thống nhất quản lý Nhà nước về CNAN, doanh nghiệp trong CAND. Hiện nay, Cục CNAN đã chủ động nghiên cứu, sản xuất nhiều chủng loại sản phẩm CNAN chuyên dụng và tăng cường nghiên cứu, sản xuất nhiều sản phẩm mới.

Căn cứ Quyết định 164/QĐ/BCA và kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng chính phủ về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh phát triển Công nghiệp quốc phòng an ninh. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII trong đó đã xác định, mục tiêu đến năm 2030 xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Việc nghiên cứu, sản xuất các trang thiết bị, vũ khí hiện đại, tự chủ từ thiết kế đến sản xuất, phù hợp với yêu cầu công tác, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đồng thời, nhằm áp dụng những thành tựu khoa học, công nghệ để trao đổi hợp tác, chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm mới…Cục CNAN đã huy động, tăng cường tiềm lực các doanh nghiệp ngoài ngành Công an tham gia liên doanh, nghiên cứu các sản phẩm lưỡng dụng, không mang yếu tố bí mật, nghiệp vụ của ngành, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đa chiều phát triển CNAN.

Thời gian qua, Cục CNAN đã thành lập Tổ Công tác để phối hợp với các đơn vị chuyên môn, tiến hành nghiên cứu nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, Cục CNAN cũng tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng” nhằm thảo luận, trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan đến sản phẩm mới. Đánh giá các sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng và bàn về định hướng đối với các sản phẩm này trong tương lai với mục tiêu phát triển CNAN theo hướng hiện đại.

h08-1660555011.jpg
Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng” nhằm thảo luận, trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan đến sản phẩm mới

Về các sản phẩm CNAN lưỡng dụng do Cục CNAN phối hợp với các Công ty trong và ngoài ngành nghiên cứu, phát triển như: xe ô tô chữa cháy, xe ô tô chở dây thép gai, xe cứu thương,  xe chở quân cho lực lượng vũ trang, xe tuần tra, tàu du lịch, siêu du thuyền, tàu chiến, tàu tuần tra, tàu vận tải. Bêncạnh đó sản xuất, kinh doanh và tư vấn phát triển phần mềm công nghệ thông tin, thiết kế chế tạo quản lý an ninh mạng, camera an ninh, lắp đắt thiết bị và tích hợp các hệ thống cho thành phố thông minh, hệ thống báo cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ…

Thời gian tới, Cục CNAN tiếp tục huy động, tăng cường tiềm lực các doanh nghiệp trong và ngoài ngành công an tham gia liên doanh, liên kết đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bài bản, đồng bộ. Tăng quy mô các cơ sở sản xuất mới với dây chuyền máy móc trang thiết bị tiên tiến. Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhằm nghiên cứu, hợp tác, chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm mới, những thành tựu khoa học, công nghệ từ các nước phát triển. Sản xuất các sản phẩm trọng điểm chuyên dùng và lưỡng dụng có tính năng tiên tiến, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu công tác Công an, tham gia thị trường trong nước và xuất khẩu.

end00-00-57-12still003-1660554984.jpg
Cục Công nghiệp an ninh tiếp tục đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm trọng điểm chuyên dùng và lưỡng dụng có tính năng tiên tiến, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu công tác Công an, tham gia thị trường trong nước và xuất khẩu.

Từ đó phục vụ việc tham mưu, đề xuất các chủ trương, định hướng các đề án, dự án trong CNAN phục vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại đến năm 2030. Cục CNAN sẽ phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương xác định nhu cầu bảo dưỡng, khả năng cải tiến, nâng cấp các loại phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ đã được cấp phát đáp ứng yêu cầu công tác đặt ra, đồng thời xác định nhu cầu trang bị mới đáp ứng tiêu chí xây dựng lực lượng CAND giai đoạn 2021-2025 và trong quá trình tiến lên hiện đại vào năm 2030 và những năm tiếp theo.

Thu Trang
Bạn đang đọc bài viết "Bài 1: Đẩy mạnh phát triển sản phẩm Công nghiệp an ninh tự chủ và hiện đại" tại chuyên mục Đời sống. Hotline: 088 888 2323 - 0986 836 036

Quý đơn vị có nhu cầu quảng cáo vui lòng liên hệ hotline 0986.836.036