Hội Luật gia Việt Nam xác định tâm thế tự tin trong triển khai công tác hội năm 2023

29/12/2022 16:07

Theo dõi trên

Việc triển khai thắng lợi các nhiệm vụ đã tạo được tiếng vang, khẳng định vị trí, vai trò của Hội là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của giới luật gia cả nước.

Ngày 28/12, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023. Tại hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo Tổng kết nêu rõ: Năm 2022, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Thường trực và từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương, các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội và Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đã xây dựng và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể và triển khai thực hiện tốt.

hoi-nghi-hlg-nguoiduatinvn-8-1672303710.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh. Dưới sự hướng dẫn của Đảng đoàn, Ban Thường trực Trung ương Hội các cấp hội đã tham mưu để tỉnh ủy, thành ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng các bộ, ngành sớm ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Các mặt công tác chuyên môn như: công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp hội quan tâm, đẩy mạnh và triển khai thực hiện tốt.

Số liệu thống kê cho thấy, các mặt hoạt động đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2021, như: Công tác tư vấn pháp luật tăng gần 16.000 vụ việc (năm 2021 là 70.400 vụ việc), công tác tham gia trợ giúp pháp lý tăng gần 22.600 vụ việc (năm 2021 là 55.389 vụ việc); Công tác tư vấn giải quyết khiếu nại tăng gần 9000 vụ việc (năm 2021 là 11.100 vụ việc), hòa giải ở cơ sở tăng gần 10.000 vụ việc (năm 2021 là 32.200 vụ việc); Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tăng gần 2.000 cuộc so với năm 2021 (năm 2021 đã thực hiện được 16.100 cuộc cho gần 1,2 triệu người).

hoi-nghi-hlg-nguoiduatinvn-28-1672303709.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam 

Công tác tổ chức, cán bộ và hội viên đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên. Các mặt công tác khác cũng được triển khai đồng bộ và đạt kết quả tốt.

Đặc biệt, năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có các buổi làm việc với Hội Luật gia Việt Nam; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội; Hội Luật gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2026 với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Hội cũng đã tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị và sơ kết thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Các sự kiện trên đã tạo được tiếng vang và tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp của giới luật gia trong cả nước.

hoi-nghi-hlg-nguoiduatinvn-21-1672303710.jpg

Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam

Bên cạnh đó, trong năm qua, hoạt động của các cấp Hội Luật gia còn một số hạn chế như nguồn kinh phí cho các hoạt động còn hạn chế, công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội và công tác hội viên chưa đáp ứng được yêu cầu; việc thực hiện một số chương trình phối hợp đã ký kết với một số bộ, ngành ở Trung ương còn hạn chế, chậm triển khai thực hiện so với kế hoạch đề ra….

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Trần Công Phàn cho biết năm 2023 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Hội Luật gia Việt Nam, là năm có tính chất quyết định trong việc phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Vì vậy, các cấp Hội cần tổ chức triển khai đồng bộ các mặt công tác, đồng thời, cần căn cứ vào tình hình và yêu cầu của năm 2023 để xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội.

hoi-nghi-hlg-nguoiduatinvn-141-1672303710.jpg

Đồng chí Trần Đức Long - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. 

Trình bày Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Long - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết phong trào thi đua năm 2022 được cập Hội quan tâm, triên khai khá tích cực và sôi nổi, các phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác của Hội tiếp tục được duy trì hiệu quả.

Lãnh đạo Hội luôn coi trọng công tác thi đua, khen thưởng, dành sự quan tâm đúng mức cho các phong trào thi đua; đặc biệt, luôn sâu sát và thường xuyên chỉ đạo hoạt động của các Cụm thi đua cũng như bố trí lãnh đạo tham dự và chỉ đạo các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua trong năm.

Các Cụm thi của Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch phát động thi đua và tổ chức triển khai các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của từng khu vực, các chỉ tiêu thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của Hội và bám sát phong trào thi đua của Trung ương Hội, của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hình thức phát động các phong trào thi đua ngày càng đa dạng, phong phú; nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, tạo được động lực và không khí thi đua sôi nổi ở các cấp Hội, qua đó góp phần quan trọng trọng việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao của Hội.

hoi-nghi-hlg-nguoiduatinvn-41-1672303710.jpg

Hội Luật gia Việt Nam tặng cờ thi đua cho các đơn vị tiên tiến xuất sắc

Qua thực hiện các phong trào thi đua, ở các cấp Hội đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả; trong năm Hội đã tặng cờ thi đua cho 16 tập thể, bằng khen cho 277 tập thể và 611 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí, đánh giá cao với các dự thảo báo cáo trình bày tại hội nghị đồng thời đã tập trung tham luận, thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động và tổ chức của Hội Luật gia Việt Nam như: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa; Việc tham gia đối thoại với công dân trên địa bàn; Vị trí, vai trò của các Trung tâm pháp luật cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn;….

Tại hội nghị, Hội Luật gia Việt Nam đã tiến hành khen thưởng, biểu dương các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai công tác Hội năm 2022.

hoi-nghi-hlg-nguoiduatinvn-33-1672303710.jpg

Tặng bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho các tổ chức và cá nhân. 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam một lần nữa đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác hội năm 2022 đồng thời khẳng định để đạt được những kết quả đó là sự nỗ lực, cố gắng của tất cả các cấp hội và đông đảo hội viên trong toàn quốc.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên, trong năm 2022 hoạt động của Hội có nhiều điểm nhấn, mang tính trọng tâm, đột phá. Trong đó, việc Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới đã tạo được tiếng vang và tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp của giới luật gia trong cả nước.

Nhấn mạnh năm 2023 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Hội Luật gia Việt Nam, là năm có tính chất quyết định trong việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội của đề ra, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đề nghị các cấp hội và Hội viên Hội Luật gia cùng nhau phấn đấu, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát những nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể ngay từ đầu năm và thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra cho năm 2023 và các năm tới. 

"Trong việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp hội và hội viên phải xác định tâm thế tự tin, chủ động, sáng tạo, đầy nhiệt tình. Tự tin ở năng lực, khả năng công việc mà Hội có thể đảm đương, tự tin ở vị trí, vai trò mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân nhìn nhận, đánh giá Hội. Từ tâm thế tự tin đó, chúng ta sẵn sàng, chủ động dám nhận việc và hoàn thành thật tốt các phần việc đó để chứng minh với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân", Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh. 

Nhân dịp năm mới sắp đến, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng gửi tới các vị khách quý, các vị đại biểu và gia đình lời chúc một năm mới mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc.

Thạch Thảo

Quý đơn vị có nhu cầu quảng cáo vui lòng liên hệ hotline 0986.836.036