Trường Đại học Trưng Vương tuyển sinh vượt hơn 700% chỉ tiêu, vi phạm nhiều quy định về quản lý đào tạo

11/03/2024 10:14

Theo dõi trên

Ngày 25/1/2024, Thanh tra Bộ GD-ĐT đã công bố Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr về công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo của Trường Đại học Trưng Vương, trong đó chỉ ra nhiều vi phạm của trường.

Trường Đại học Trưng Vương được thành lập theo Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 18/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Địa chỉ trụ sở của trường tại Km5, Thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Địa chỉ cơ sở thực hành Hà Nội tại tầng 12A, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Trường được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo 8 ngành trình độ Đại học (ĐH) bao gồm: Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Tài chính - ngân hàng, Kế toán, Điều dưỡng, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc và 02 ngành trình độ Thạc sĩ (ThS) bao gồm Quản lý kinh tế, Luật kinh tế.

z3836371822846-bf3e3c4059651296988a7d928bdb0f81-1-1710318996.jpg
Trường Đại học Trưng Vương có trụ sở tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Thực hiện Quyết định số 52/QĐ-TTr ngày 02/8/2023 của Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT về việc thanh tra công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo của Trường Đại học Trưng Vương, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra, xác minh trực tiếp tại trường. Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy:

Xác định chỉ tiêu vượt năng lực

- Năm 2021: Trường thực hiện xác định chỉ tiêu:

+ Chỉ tiêu ĐH chính quy: Khối ngành III là 1068/890 chỉ tiêu theo năng lực; Khối ngành VI là 519/366 chỉ tiêu theo năng lực.

+ Chỉ tiêu ĐH VLVH: Khối ngành III là 450/268 chỉ tiêu theo năng lực; Khối ngành VI là 156/109 chỉ tiêu theo năng lực.

- Năm 2022: Trường thực hiện xác định chỉ tiêu:

+ Chỉ tiêu ĐH chính quy: Lĩnh vực sức khoẻ 323/231 chỉ tiêu theo năng lực; Lĩnh vực nhân văn 210/110 chỉ tiêu theo năng lực.

+ Chỉ tiêu ĐH VLVH: Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 300/187 chỉ tiêu theo năng lực; Lĩnh vực Pháp luật 150/110 chỉ tiêu theo năng lực; Lĩnh vực Sức khoẻ 156/64 chỉ tiêu theo năng lực.

+ Chỉ tiêu ĐH liên thông VLVH: Lĩnh vực Pháp luật 40/22 chỉ tiêu theo năng lực.

Các hành vi xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực theo quy định về xác định chỉ tiêu của Trường ĐH Trưng Vương vi phạm điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách, Lãnh đạo đơn vị được phân công phụ trách công tác tuyển sinh của Trường.

anh-chup-man-hinh-2024-03-13-luc-155546-1710320402.png
 Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 25/1/2024 về công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo của Trường Đại học Trưng Vương, trong đó chỉ ra nhiều vi phạm của trường. 

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu

Kết quả thanh tra việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh cho thấy:

- Trình độ ĐH

+ Năm 2020: Trường không tuyển được sinh viên ĐH chính quy. ĐH vừa học vừa làm (VLVH) (bao gồm cả liên thông VLVH) trường tuyển là 816 sinh viên, trong đó Khối ngành III là 747 sinh viên/100 chỉ tiêu thông báo, vượt 647 chỉ tiêu (tương đương 647%); Khối ngành VI trường tuyển 34 sinh viên/30 chỉ tiêu thông báo, vượt 04 chỉ tiêu (tương đương 13,3%)

+ Năm 2021, ĐH VLVH (bao gồm liên thông VLVH) trường tuyển 237 sinh viên, trong đó ĐH liên thông là 108 sinh viên/54 chỉ tiêu theo năng lực tuyển sinh, vượt 54 sinh viên, tương đương 100%.

+ Năm 2022: Trường tuyển sinh ĐH hệ VLVH 739 sinh viên, số thực học là 699 chỉ tiêu. Qua rà soát cho thấy, số thực học lĩnh vực Sức khoẻ hệ VLVH, Trường tuyển 536 chỉ tiêu/64 chỉ tiêu, tuyển vượt 472 chỉ tiêu, tương đương vượt 737,5%.

- Trình độ Thạc sĩ

+ Năm 2021: ngành Luật kinh tế trình độ ThS, trường truyền sinh vượt chỉ tiêu theo quy định về xác định chỉ tiêu, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT đã ban hành Quyết định số 169/QĐ-XPHC ngày 29/12/2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với Trường về hành vi vi phạm này.

+ Kiểm tra xác suất hồ sơ học viên nhập học thấy một số hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 8 Thông tư 15/2014 /TT-BGDĐT và Điều 5 Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT (thiếu giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch, chứng nhận kết quả học tập ĐH)

Các hành vi tuyển sinh trình độ ĐH VLVH năm 2020, 2021 và 2022 vượt chỉ tiêu theo quy định về xác định chỉ tiêu của Trường ĐH Trưng Vương vi phạm quy định tại điểm c, d khoản 3 Điều 10 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách, Lãnh đạo đơn vị được phân công phụ trách công tác tuyển sinh của Trường.

truong-dh-trung-vuong-420231119183221-1710318992.jpg
Lễ trao bằng cử nhân, thạc sĩ của Trường năm 2023

Đào tạo không đúng địa điểm

Kết quả thanh tra việc quản lý hoạt động đào tạo cho thấy, Trường thực hiện đào tạo tại địa chỉ 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội là vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Quy chế đào tạo trình độ ĐH ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ GD-ĐT.

Giảng viên thỉnh giảng giảng dạy nhiều hơn giảng viên cơ hữu

Theo Kết luận Thanh tra, kiểm tra xác suất hồ sơ đào tạo thấy:

- Lớp ĐD12208 ngành Điều dưỡng chính quy năm 2022, trong 01 năm học có giảng viên thỉnh giảng đảm nhiệm giảng dạy 31 TC (91%), giảng viên cơ hữu giảng dạy 3 TC (9%) chưa bảo đảm theo quy định.

- Lớp Điều dưỡng C1ĐD220C hệ VLVH năm 2020 có giảng viên thỉnh giảng đảm nhiệm giảng dạy 99 TC (79%), giảng viên cơ hữu chỉ giảng dạy 27 TC (21%)

- Lớp Điều dưỡng ĐD12214 hệ VLVH năm 2022 có giảng viên thỉnh giảng đảm nhiệm dạy 41 TC (93%), giảng viên cơ hữu chỉ giảng dạy 3 TC (7%)

Ngoài ra, Trường ĐH Trưng Vương thực hiện đào tạo lớp A1LT220A và một số lớp khác ngành Luật Kinh tế tại Hà Nội là không đúng quy định tại Điều 7 Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ GD-ĐT ban hành quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ ĐH nay là Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT.

Tại thời điểm thanh tra, đội ngũ giảng viên của ngành Thương mại điện tử đào tạo trình độ đại học chưa bảo đảm theo quy định.

Tỉ lệ giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giang tham gia giảng dạy trong chương trình đào tạo chưa bảo đảm theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư 22/2017-BGDĐT, điểm d khoản 2 Điều 2 Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT nay là Thông tư số 02/2022-BGDĐT, vi phạm điểm d khoản 2 Điều 6 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo và các Khoa của trường.

anh-chup-man-hinh-2024-03-13-luc-155644-1710320402.png

Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các vi phạm của Trường Đại học Trưng Vương, tham mưu Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT ban hành quyết định xử phạt hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật (kể cả các hành vi vi phạm đã hết thời hiệu xử phạt).

Bích Hà

Quý đơn vị có nhu cầu quảng cáo vui lòng liên hệ hotline 0986.836.036