Vi phạm đất đai, xây dựng ở Đông Anh, Hà Nội: (Bài 2) Bóng dáng "nhóm lợi ích"

Đất công bao gồm đất chưa sử dụng, đất nhà nước chưa giao, chưa cho thuê, đất sử dụng vào mục đích công cộng và đất do các tổ chức của nhà nước sử dụng. Việc quản lý đất công là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là UBND các cấp, nếu trường hợp đất công bị sử dụng sai mục đích thì nhà nước có quyền thu hồi.

Quý đơn vị có nhu cầu quảng cáo vui lòng liên hệ hotline 0986.836.036