Tranh chấp trong một dòng họ 'danh gia vọng tộc': Cần làm rõ nguồn gốc nhà, đất và quá trình chiếm hữu

Quá trình nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, cũng như thực tiễn tranh tụng tại toà, cho thấy việc xác minh, kết luận nguồn gốc đất, nguồn gốc nhà thờ vẫn là một vấn đề phức tạp, chưa thể ngã ngũ. Một phán quyết thiếu thuyết phục từ cơ quan chức năng có thể đẩy vụ việc đi xa hơn và trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Quý đơn vị có nhu cầu quảng cáo vui lòng liên hệ hotline 0986.836.036