Chùa Thầy và giải pháp phát triển du lịch tâm linh song song việc bảo vệ môi trường

Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường là nguyên tắc cơ bản để phát triển ngành du lịch ở nước ta. Thế nhưng, ở một số địa phương vẫn còn để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường từ các khu du lịch, ảnh hướng đến cuộc sống người dân.

Quý đơn vị có nhu cầu quảng cáo vui lòng liên hệ hotline 0986.836.036