Thuận Thành, Bắc Ninh: "Lơ là" an ninh, "nhiệt tình" với... đất đai

Thay vì xử lý một số cá nhân có hành vi cản trở trái phép hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thì Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh lại "nhiệt tình can thiệp" vấn đề đất đai, vốn thuộc thẩm quyền của UBND huyện và tỉnh.